Organisatie

AllOptimal BV is opgericht in 2015 in Den Haag, om de productie van organisch afval, door middel van ons unieke en zeer innovatieve concept voor biologisch afbreekbaar afval, de “BioBlox” op te lossen.

Gedecentraliseerde strategie: Centraal aangestuurde operaties in combinatie met ondersteunende en gecoördineerde partners op lokaal niveau zorgen voor het , minimaliseren de kosten en bieden de flexibiliteit en efficiëntie die nodig zijn om de toegankelijkheid en toepasbaarheid van onze producten te vergroten.

Een netwerk van AllOptimal regionaal managers en lokale agenten zijn verantwoordelijk voor lokale verkoop, technische- en nazorgactiviteiten en ondersteuning. Onze Nederlandse partners en/of fabrikanten en geselecteerde bedrijven in de regio’s van onze activiteiten zijn verantwoordelijk voor de productie en installatie van onze BioBlox modules

Onze turnkey projecten worden ondersteund door onze toegewijde/vakbekwame medewerkers, en externe partner engineers & projectmanagers (NL & DE) aangevuld met lokaal geselecteerde exclusieve verkoop- en ervaren technische agenten zijn een garantie voor de werking van ons product.

Image

De ontwikkeling en engineering van onze oplossingen maximaliseren de voordelen voor klanten.

Met meer dan 37 jaar ervaring en knowhow in de verwerking van biologisch afbreekbaar afval, bieden we optimale en praktische circulaire oplossingen, waarbij we de voordelen voor de klant en de maatschappelijke verantwoordelijkheid in evenwicht houden.

De activiteiten van AllOptimal betreffen het turn-key realiseren van afvalverwerkingslijnen op afvalverwerkingscentra, vóór compostering, en op bedrijfsniveau en van geïntegreerde afvalverwerkingsinstallaties in de maakindustrie, onder de merknaam “BioBlox®”.

De engineering van de BioBlox, de voortdurende ontwikkeling van ons product, commercialisering en het onderhoud en beheer ervan, vertegenwoordigen onze belangrijkste bedrijfsfocus.

De activiteiten van het bedrijf en onze partners zijn primair het promoten, verkopen en installeren van de innovatieve BioBlox-oplossingen bij geschikte commerciële en zijn primair het promoten, verkopen en installeren van de innovatieve BioBlox-oplossingen bij geschikte commerciële bedrijven en publieke organisaties en secundair het volledig onderhouden en beheren van de geïnstalleerde systemen en processen. Dit om de gebruiker te ontlasten en een winstgevend lokaal “Plug & Play” afvalbeheerssysteem te stimuleren en de actieve emissiereductie van CO2, NH3 (ammoniak) te bevorderen.

Beide activiteiten zijn geïntegreerd in AllOptimal en worden ondersteund door onze medewerkers, ons (inter-)nationale netwerk van leveranciers en agenten en onze klanten. Deze activiteiten worden permanent bewaakt op basis van de visie en missie van onze organisatie en worden continu technisch nagestreefd en ondersteund door onze deskundige ingenieurs met ervaring in biologische afval, in procesmanagement, in productieproces en in innovatieve engineering.

Wist u dat het biologisch afbreekbare (organische) afval dat door uw organisatie wordt geproduceerd gemakkelijk kan worden omgezet in biogas (of elektriciteit en warm water) en in gehygiëniseerde en gehomogeniseerde geurloze organische mest, terwijl de maandelijkse kosten en de CO2-voetafdruk van uw bedrijf aanzienlijk worden verlaagd?

Download de Brochure!

Doe mee en deel de winst!

Ontdek hier uw mogelijkheden

Een eenvoudige filosofie om te....delen

AllOptimal, haar personeel en haar partners, ondersteunt een filosofie met een langetermijnvisie! Wij zijn ervan overtuigd dat de commerciële voordelen voor een organisatie, evenals de persoonlijke voordelen voor het individu, ook sociaal verantwoord kunnen en moeten zijn om de samenleving, het milieu en de biodiversiteit te beschermen. Herstellen, behouden en winstgevendheid op lange termijn zijn een kwestie van evenwicht! Evenwicht is wat we voortdurend nastreven en bieden! Evenwicht is AllOptimal B.V.

turn-food-waste

People and Planet and Profit:
Economische groei is alleen duurzaam als bedrijfsactiviteiten worden geïntegreerd met sociale en ecologische prioriteiten

(GeniusWorks)

AllOptimal B.V. staat voor

 • Optimale bestel- & installatieprocedures!
 • Optimale werking en service van de installatie!
 • Optimale algemene voorwaarden!
 • Optimale garanties!
 • Optimale financiën en economie!
  (aankoop, bediening en service betaald door besparingen)
………leidt tot
 • Optimaal afval management!
  (afval = nuttige grondstof)
 • Optimaal energie gebruik!
  (groene energie i.p.v. conventionele energie)
 • Optimale bedrijfsbesparing!
  (toename van de maandelijkse winst en cashflow)
 • Optimaal en effectief milieubeleid!
  (actief minder CO2 uitstoot door het proces, het gebruik van zelfgeproduceerde energie, minder transport, verlaagde conventionele energie en verminderde meststoffen productie)
………met als resultaat
 • Een AO-gecertificeerde actieve deelnemer aan de wereldwijde CO2 uitstoot reductie
 • Duurzame (en in sommige situaties zelfs onafhankelijke) gebruikers van zelfgeproduceerde energie
 • Duurzaam organisaties als antwoord op overheidseisen en het voorzien in de behoefte van de samenleving aan afspraken over milieu en duurzaamheid

Missie

AllOptimal zal schaalbare, aantrekkelijke, toegankelijke en breed toepasbare oplossingen van circulair biologisch afbreekbaar afvalbeheer voor iedereen bereikbaar maken om het eigen organisch afval om te kunnen zetten in waardevolle grondstoffen.

Visie

AllOptimal zal de verwerking van biologisch afbreekbaar afval op individueel en persoonlijk niveau mogelijk maken, omdat het zal bijdragen aan een systematische gezamenlijk vermindering van de wereldwijde organische afval- en emissie uitstoot.

Milieu & Mensen

AllOptimal B.V. wil onderdeel zijn van de oplossing van de huidige milieuproblematiek en de kwaliteit van leven van mensen positief beïnvloeden. Het is een essentieel principe dat volledig van toepassing is op de doelstellingen van het bedrijf en speelt een leidende rol in de strategie van het bedrijf. We weten dat zaken, winst, mensen en het milieu even belangrijke factoren zijn om succes op lange termijn voor iedereen te waarborgen!

Partners

top