BioBlox® VDM++ 5.000m3 (Wet-AD 50.NL11.1802) /NL

Wij zijn dankbaar voor de realisatiemogelijkheid van huidige bioblox voor mest

De start van de eerste BioBlox VDM++ in Nederland die circulair mest verwerkt, is gegeven. Op een melkvee- en zeugenbedrijf in Zuidoost-Brabant is in juni gestart met de bouw van de betonnen fundering voor het 1e BioBlox VDM++ project dat in Nederland wordt geïntroduceerd. Voor het project is zowel SDE+ als PO3-subsidie verleend aan het bedrijf.

Met de BioBlox VDM++ installatie zal de veehouder zijn jaarlijkse constante mestproductie van 4.300 m3, circulair-economisch beheren en omzetten in gehygiëniseerde, gehomogeniseerde en stapelbare geurloze mest en groene energie, terwijl de uitstoot van CO2 en NH3 (ammoniak) op de boerderij worden aanzienlijk verminderd!

Projectspecificaties

 • Locatie: Nederland /Brabant
 • Proces: Natte anaërobe thermofiele vergisting
 • Vergister: (Mono)BioBlox VDM++ 1 x 150 m3
 • Opslagbassin: 0 m3
 • Oppervlakte: 150 m2
 • Footprint: 150 m2

Operation specs

 • Te verwerken mest : 4.300 m3 p.jr.
 • Biogasproductie : 155.000 m3 p.jr.
 • Elektriciteitsproductie : 270 MWh p.jr.
 • Warmteproductie : 540 MWh p.jr.
 • Estimated Start-up: Jan 2022
 • RDP NL (AO-Agent): Begeleiding & Onderhoud

 

top