AllOptimal & WUR-samenwerking

ALLOPTIMAL & WUR (WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH) SAMENWERKING TER BESTRIJDING VAN ORGANISCH AFVAL EN SARGASSUM OP HET NEDERLANDSE CARIBISCH GEBIED.

Het door AllOptimal ingediende projectvoorstel voor subsidiëring van een publiek-private samenwerking binnen de eerste gezamenlijke TKI PPS call Landbouw, Water & Voedsel heeft geleid tot een positief advies.

Het project richt zich op duurzaam en circulair organisch afval en sargassumbeheer op Caribisch Nederland met private en publieke financiering en onderzoekscapaciteit die beschikbaar zullen worden gesteld voor de operatie.

De verwachting is dat de samenwerkingsovereenkomst op 31 december aanstaande door de partijen kan worden ondertekend.

 

top