WUR Publishing: Eindrapport Sargassum in Mexico

VAN MILIEUPROBLEEM NAAR WAARDEVOLLE BRON

Een interessant wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Wageningen Food & Biobased Research instituut, met onder andere een bijdrage van AllOptimal B.V. met haar expertise op het gebied van fermentatietechnologie en de fermentatie van Sargassum.

Het rapport beschrijft het ontstaan van het Sargasso-probleem en de schadelijke gevolgen voor koraal en andere organismen/planten in zee, maar ook voor mens en dier in het algemeen bij aanlanding op de kust. Bovendien heeft het grote nadelige economische gevolgen voor het toerisme.

Het biologisch afbreekbare proces dat 72 uur later start is gevaarlijk voor natuur en mens door het rottingsproces op en aan het strand en het vrijkomen van giftige gassen en zware metalen, b.v. arseen enz.

Het vereist veel jaarlijkse aandacht en grote investeringen van de overheid en het bedrijfsleven om de Sargasso tot op zekere hoogte te beheersen, te verzamelen en te hanteren.

De Sargasso is moeilijk te verwerken en/of te gebruiken en is een internationaal probleem dat om blijvende oplossingen vraagt.

In dit onderzoek wordt gekeken naar de oorzaak van het probleem, worden mogelijke oplossingen geëvalueerd en komt verwerking door middel van fermentatie tot de beste methode.

Download hey rapport! Download de poster!

 

top