Verse drijfmestverwerking++

Onafhankelijk & Duurzaam:
Met de komst van de BioBlox® VDM++ (drijfmestverwerker++) komt een onafhankelijke en duurzame veehouderij meer binnen bereik!

Circulair & Winstgevend: De BioBlox VDM++ is ontwikkeld met als doel om tot een meer efficiënte bedrijfsvoering voor de verwerking van drijfmest te komen in de richting van een volwaardige circulair productieproces en het verhogen van de brutomarge van de veehouders.

Aanzienlijk uitstoot reductie in de hele keten: Door de aanschaf en het operationeel hebben van de BioBlox VDM++ zal de veehouderij haar productieproces beter beheersen en haar brutomarge verhogen. Dit wordt veroorzaakt door het produceren van biogas voor groene stroom of groen gas, ook vermindert het mestvolume met ruim 80% en wordt de NH3 emissie belangrijk teruggedrongen!

Image
BioBlox-stages

BESCHIKBAAR VOOR DE VEEHOUDERIJ

We zijn nu zover dat de eerste BioBlox VDM++ is gerealiseerd en de testfase is ingegaan, om spoedig breed geïntroduceerd te worden op de markt voor de Nederlandse veehouderij.

Bij aanschaf ondersteunt en begeleidt AllOptimal de gehele voorbereidende fase inclusief de RO-meldingsplicht en SDE-aanvraag behorende bij BioBlox VDM++.

De BioBlox VDM++ wordt ingepast in de lokale omstandigheden van zowel de bestaande, als van de nieuwe boerderij en de installatie gebeurt gefaseerd (zie foto …naast in beeld) zonder of door zo min mogelijk de dagelijkse kernactiviteit van de boerderij te verstoren.

Ontzorgende “turn-key” realisatie van ontwerp tot operationeel

Print & Reserveer  jouw  BioBlox VDM++

* Reserveer de BioBlox VDM++, steun een versnelde productie en ontvang vrijblijvend propositie, 20% korting op de voorbereiding (fase A2 en B1) en 15% onderhoudskorting de eerste 2 jaar. ( >€20.000 voordeel)

Status BioBlox® VDM++

 • Design & Engineering
 • Verguning & SDE fase
 • Constructie modulen
 • Installatie
 • Keuringsperiode (Veiligheid)
 • Test & Start-up fase
 • Aanmeldingsperiode
Toekomstgereed, efficiënt, duurzaam, betaalbaar, goed voor het milieu en winstgevend

Implementatieperiode: De implementatieperiode van de BioBlox VDM++ begint na het hebben doorlopen van de formele procedures met beperkte regelgeving en duurt circa 8 maanden. Er wordt in samenwerking melding gedaan en bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente, als ook de SDE-aanvraag. Gedurende deze periode worden eventueel nadere kleine aanpassingen gedaan afhankelijk van uw situatie verder onderzocht en gespecificeerd.

Circulair mestverwerking: De BioBlox VDM++ verwerkt uw dagverse mest in een gesloten systeem.
Door het natuurlijke vergistingsproces wordt de CO2-uitstoot gereduceerd. Er wordt biogas en stroom geproduceerd voor eigen verbruik dan wel voor levering aan het net. Daarbij wordt er warmte opgewekt voor eigen verbruik en om de mest in te dikken tot homogene, gehygiëniseerde en stapelbare meststoffen voor eigen gebruik en/of voor verkoop of export.

(* Brabant: Uitvoeringsagenda Mest)</em)

Bespaar op de huidige kosten

 • Minder tot geen mestafvoer!
 • Minder tot geen inkoop van elektriciteit!
 • Minder inkoop van (brandstof voor) warmte!
 • Minder inkoop van kunstmest!
 • Minder kosten-genererende aanpassingen in de toekomst
 • Belastingaftrek en andere belastingvoordelen!
 • Flexibel afschrijvingsbeleid!
Verhoog de omzet met nieuwe inkomsten en extra voordelen
 • Verkoop uw overtollige elektriciteit!
 • Verkoop uw schone & waardevolle stapelbare meststoffen!
 • Ontvang SDE-subsidie voor de door u opgewekte energie!
 • Meer productie door reductie van Ammoniak (stikstof), CO2, etc.!
Draag bij aan de kringloop economie en ontzorg uzelf en uw onderneming
 • Voldoe (geheel of deels) aan huidige en toekomstige milieu- en overheidseisen!
 • Groen & Circulair bedrijf!
 • Minder tot geen natte mestafvoer!
 • Minder tot geen natte mestopslag!
 • Focus op uw kernactiviteiten!
 • Reduceer de uitstoot van CO2, Ammoniak en meer van uw mest!

De BioBlox® VDM++ is voor iedere veehouderij!

VRAAG HIER ONZE PROPOSITIE AAN

UW MEST IS UW EIGEN VOORDEEL!

 • BioBlox VDM++ meldingsplicht (Een omgevingsvergunning is NIET nodig)
 • Inclusief AO-servicepack SP-4 (Maintenance+)
  AllOptimal: Voert alle onderhoud uit incl. alle vervangend materiaal en bijbehorende werk, ook in noodsituaties.
  KLANT: Bedrijft de BioBlox VDM++ en voert alle omringende BioBlox VDM++ gerelateerde aanvoer- en afvoerwerkzaamheden uit.
farm-example

 

Minder tot geen Mestafvoer &
Aanzienlijk reductie van Ammoniak (stikstof), CO2, etc.

benadering

Bij ca. 200 melkkoeien of 330 varkens (schattingen)

turn-food-waste

Bij ca. 400 melkkoeien of 660 varkens (schattingen)

turn-food-waste

Bij ca. 600 melkkoeien of 1.000 varkens (schattingen)

turn-food-waste

Het mest van de veehouderij is goud waard!

Alleen al in Nederland heeft de veestapel sector ca. 100.000.000 ton mest per jaar om op correcte wijze te behandelen en met meer dan 30% ervan om het momenteel geldende transport te vermijden. Wanneer dit circulair plaats vindt, wordt er zowel de uitstoot van miljarden tonnen CO2 als miljoenen tonnen Ammoniak NH3 en meer dan 500 miljoen euro aan onnodige kosten structureel bespaard, terwijl er tegelijk groene energie geproduceerd wordt die gelijk is aan ongeveer 10% van het nationale energieverbruik!

Aanzienlijk uitstoot reductie in de hele keten: Het BioBlox® VDM++ zal voor minder vraag zorgen naar “conventionele” energie en kunstmest, waardoor de uitstoot van zowel het transport als in andere sectoren in de totale keten ook aanzienlijk wordt verminderd!

Van visie naar werkelijkheid

Het brede gebruik van het circulaire BioBlox®-concept zal een nieuwe mentaliteit creëren en een groeiend collectief mogelijk maken dat het milieu en het herstel ervan wereldwijd en op een constante basis zal dienen.

Beschikbaarheid

De BioBlox® moet daarom zo snel mogelijk beschikbaar komen en algemeen geaccepteerd worden, maar ook in versnelde systematische productie worden gebracht!

Our Partners

top