BioBlox® VDM++ in Test & Start-Up fase

RESERVEER  JOUW  BIOBLOX VDM++

BESCHIKBAAR VOOR DE VEEHOUDERIJ: We zijn nu zover dat de eerste BioBlox VDM++ (verse drijfmestverwerker++) is gerealiseerd en de testfase is ingegaan, om spoedig breed geïntroduceerd te worden op de markt voor de Nederlandse veehouderij.

Circulair & Winstgevend: De BioBlox VDM++ is ontwikkeld met als doel om tot een meer efficiënte bedrijfsvoering voor de verwerking van drijfmest te komen in de richting van een volwaardige circulair productieproces en het verhogen van de brutomarge van de veehouders.

Aanzienlijk uitstoot reductie in de hele keten: Door de aanschaf en het operationeel hebben van de BioBlox VDM++, zal de veehouderij haar productieproces beter beheersen en haar brutomarge verhogen. Dit wordt veroorzaakt door het produceren van biogas voor groene stroom of groen gas, ook vermindert het mestvolume met ruim 80% en wordt de NH3 emissie belangrijk teruggedrongen!

Lees hier meer

Huidige BioBlox® VM++ specificaties

 • Locatie: Nederland /Brabant
 • Proces: Natte anaërobe thermofiele vergisting
 • Vergister: (Mono)BioBlox VDM++ 1 x 150 m3
 • Opslagbassin: 0 m3
 • Oppervlakte: 150 m2
 • Footprint: 150 m2

Operationele specificaties

 • Te verwerken mest: 4.300 m3 p.jr.
 • Biogasproductie: 155.000 m3 p.jr.
 • Elektriciteitsproductie : 270 MWh p.jr.
 • Warmteproductie: 540 MWh p.jr.
 • RDP NL (AO-Agent): Begeleiding & Onderhoud

 

top