AllOptimal in Caribisch Nederland

ALLOPTIMAL KOERS: HET ORGANISCH AFVAL EN SARGASSUM TE BESTRIJDEN OP HET NEDERLANDSE CARIBISCH GEBIED EN DE GOLF VAN MEXICO.

Het TKI-consortium (AllOptimal, WUR, ECN-TNO en commerciële bedrijven) is nu een feit.

In maart is de samenwerkingsovereenkomst door partijen ondertekend en is het door AllOptimal ingediende projectvoorstel voor subsidiëring van een publiek-private samenwerking binnen de eerste gezamenlijke TKI PPS-call Landbouw, Water & Voedsel gehonoreerd en geëffectueerd.

Het project richt zich op duurzaam en circulair organisch afval en sargassobeheer op Caribisch Nederland en de Golf van Mexico.

Onderzoeksperiode: 2022-2024 – Onderzoek en pilot voor verdere implementatie van de Bioblox® Installatie in de Dutch Caribbean en de Golf van Mexico. Andere partijen zijn WUR Food, WUR Marine, WUR Economy, WUR Plant, ECN-TNO en partners uit het bedrijfsleven.

 

top